Sylwetki instruktorów

Katarzyna Prusik

 •  WYKSZTAŁCENIE

prof. nadzw. dr hab. AWFiS Wydział Turystyki i Rekreacji, Kierownik Zakładu Biomedycznych Podstaw zdrowia

 • DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

-mistrzyni Polski w Nordic Walking (2009) i Mistrzyni Świata w Nordic Walking (2009),

-autorka blisko 200. publikacji naukowych i naukowo-dydaktycznych,

-autorka projektów typu master class w Polsce i za granicą,

-autorka projektów naukowych i ich kierownik,

-inicjatorka badań naukowych w kierunku optymalizacji treningu zdrowotnego osób w wieku senioralnym i starszym,

-współinicjatorka utworzenia sieci naukowej między AWFiS a GUM-ed „polacy aktywni i zdrowi”

-promotor kilkudziesięciu prac magisterskich i licencjackich poświęconych problematyce treningu zdrowotnego w prewencji chorób cywilizacyjnych.

-autorka  programów kształcenia

-opiekun koła naukowego rekreacji ruchowej i promocji zdrowia

-współorganizatorka  imprez masowych z Nordic Walking i aktywna propagatorka aktywności fizycznej w formie Nordic Walking wśród dzieci, młodzieży, dorosłych i starszych

 • UPRAWNIENIA I CERTYFIKATY

-uzyskanie stopnia doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej

-uzyskanie stopnia doktora nauk o kulturze fizycznej

-uzyskanie stopnia trenera międzynarodowego Nordic Walking INWA

-specjalista sportowej odnowy biologicznej i fizjoterapii

-instruktor lekkiej atletyki, gimnastyki sportowej, piłki siatkowej, piłki koszykowej, pływania, kajakarstwa, fitness- ćwiczenia siłowe, biegów na orientację

Krzysztof Prusik

 • WYKSZTAŁCENIE

-prof. nadzw. dr hab.,

-mgr wychowania fizycznego,

-dr nauk o kulturze fizycznej,

-dr hab. nauk o kulturze fizycznej,

 • DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

-Kierownik Zakładu Rekreacji i Turystyki Kwalifikowanej AWFiS w Gdańsku,

-Autor 320 publikacji,

-Opiekun doktorantów,

-Kierownik projektów badawczych,

-Uczestnik realizacji projektów badawczych,

-Członek zespołów redakcyjnych i organizacjach,

Uczestnik wielu zagranicznych staży

Łukasz Bielawa

 • WYKSZTAŁCENIE

-mgr fizjoterapii

-mgr wychowania fizycznego

 • DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Różnorodna działalność zawodowa oparta o kulturę fizyczną oraz promocję zdrowego stylu życia – AWFiS Gdańsk

 • UPRAWNIENIA I CERTYFIKATY

-Instruktor kinezygerontoprofilkatyki

-Instruktor nordic-walking

-Instruktor Fitness –  ćwiczenia siłowe

-Instruktor sportu – lekka atletyka

-Instruktor sportu – żeglarstwo deskowe

Jakub Kortas

 • WYKSZTAŁCENIE

mgr AWFiS w Gdańsku, Turystyka i Rekreacja, specjalność: Rekreacja Ruchowa

 • DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

– Asystent dydaktyczno – naukowy w Zakładzie Rekreacji Ruchowej – AWFiS Gdańsk

 • UPRAWNIENIA I CERTYFIKATY

– Trener Nordic Walking

– Instruktor lekkiej atletyki