Trening zdrowotny

10 tygodniowy cykl treningu zdrowotnego „SENIORZY Z ENERGIĄ”

 

Testowanie sprawności fizycznej uczestników zajęć rekreacyjnych jest niezbędnym elementem całego procesu rekreacji,  ze względu na kilka najważniejszych elementów:

Testowanie przed rozpoczęciem cyklu treningów

1. Trener uzyskuje informację dotyczącą poziomu sprawności fizycznej uczestników, na podstawie której może optymalnie zaplanować obciążenia treningowe. Tylko bowiem racjonalnie dobrane obciążenia mogą przyczynić się do podniesienia poziomu sprawności fizycznej i zdrowia uczestników zajęć rekreacyjnych. Realizujemy w ten sposób klasyczną zasadę „primum non nocere”, która nabiera szczególnej wagi w przypadku zajęć ruchowych adresowanych dla osób w wieku senioralnym.

2. Uczestnicy zajęć uzyskują informację dotyczącą swojego poziomu sprawności fizycznej, którą może porównać do średnich wyników uzyskanych przez inne osoby w tym samym wieku; może się zatem okazać, że jest się sprawnym fizycznie na średnim poziomie, powyżej tego poziomu lub na poziomie wyższym niż średnia populacji w tym wieku, co powinno stać się to punktem wyjścia do mobilizacji sił i środków, aby skorygować ten stan.

Testowanie po zakończeniu cyklu treningów:

1. Trener uzyskuje informację dotyczącą poziomu sprawności fizycznej uczestników, która była kształtowana w całym cyklu, na podstawie której może określić efektywność planowania i realizacji procesu rekreacji.

2. Uczestnicy zajęć uzyskują informację dotyczącą swojego poziomu sprawności fizycznej, na którą pracowali sumiennie przez cały cykl treningowy a wyniki te odnieść do wyników uzyskanych przez siebie na początku cyklu. Efekty treningu określone przyrostem poszczególnych elementów sprawności fizycznej są, z jednej strony obiektywnym kryterium  oceny jego skuteczności, z drugiej zaś- gwarantem profesjonalizmu w planowaniu i realizacji  zadanych obciążeń. Odniesienie wyników uzyskanych przez każdego indywidualnie do perspektywy: „ja wczoraj- ja dziś- ja jutro”,  może pomóc w samodzielnej kontynuacji treningu po zakończeniu cyklu.

Gimnastyka funkcjonalna– obejmuje ćwiczenia z zakresu gimnastyki podstawowej, które ukierunkowane są na kształtowanie następujących elementów motoryki: wytrzymałości, siły, równowagi ciała i gibkości. Zakres stosowanych ćwiczeń obejmuje główne partie mięśniowe z silnym akcentem na mięśnie posturalne. Nazwa „gimnastyka funkcjonalna” ma odzwierciedlać charakter ćwiczeń zapewniających zachowanie sprawności funkcjonalnej na długie lata życia, stąd też ćwiczenia mogą naśladować ruchy powszechnie wykonywane przez każdego człowieka w ramach tzw. samoobsługi np. ubieranie spodni, schylanie się do zawiązania butów itp.

Nordic walking z ćwiczeniami wzmacniającymi mięśnie posturalne- wyjątkowe walory nordic walking są chętnie wykorzystywane w pracy z osobami w wieku senioralnym, które powszechnie akceptują tę nowoczesną formę ruchu, jako prostą , bo opartą o naturalną lokomocję, dostępną i tanią. Wykorzystanie własciwości kijków nie tylko uatrakcyjnia marsz ale wspomagać może ukierunkowanie treningu na wzmacnianie mięśni posturalnych,  co czyni cały proces treningu zdrowotnego spójnym pod względem treściowym.

Gimnastyka sensomotoryczna: profilaktyka upadków- nazwa tego rodzaju ćwiczeń wskazuje na współdziałanie układu nerwowego z systemem receptorów z aparatem ruchu, co jednoznacznie kojarzy się z ćwiczeniami o charakterze koordynacyjnym. Zastosowanie nowoczesnego sprzętu: dysków sensorycznych, taśm terra-band i piłek szwajcarskich pomnaża możliwości oddziaływania na koordynacje ruchową człowieka. W systemie ćwiczeń adresowanych do osób w wieku senioralnym, główne miejsce zajmują ćwiczenia profialktyczne w prewencji upadków. Są to głównie ćwiczenia równowagi ciała i siły mięśni utrzymujących prawidłową postawę ciała w statyce i ruchu- czyli ćwiczenia posturalne. Dlatego też, również ten rodzaj zajęć ruchowych gwarantuje spójność treści treningowych w całym cyklu.

Ćwiczenia usprawniające przy muzyce- podobnie jak nordic walking jest lubianą przez seniorów formą zajęć ruchowych w plenerze, tak zajęcia przy muzyce biją rekordy popularności zajęć realizowanych w sali. Charakter tych ćwiczeń mocno akcentuje elementy sprawności koordynacyjnej (równowaga ciała, rytmizacja ruchów, orientacja przestrzenna, antycypacja), zaś długość ich  trwania i rodzaj obciążeń wskazuje na kształtowanie sprawności kondycyjnej (wytrzymałość, siła).  Tym samym tematyka tych ćwiczeń dobrze konweniuje z wszystkimi innymi formami zajęć zaplanowanymi na cały cykl treningowy

Opracowanie: prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Prusik